Shashank Vemuri

Shashank Vemuri

1K Followers

Hey! I’m Shashank Vemuri, a software engineer, stock trader, and entrepreneur.